German-Turkish translations for Leistung:

başarı · performans · güç · other translations

Leistung

Captain Mallory, das war eine beachtliche Leistung.

Yüzbaşı Mallory, olağanüstü bir çaba gösterdiniz.

Es ist elegant, gediegen und vor allem eine trophäengewinnende Leistung.

Asil, zarif ve her şeyden öte kupa kazandıracak bir performanstı.

Foot-pound" hat das selbe Problem, das ist eine Einheit der Leistung, nicht des Gewichts.

Foot-pound'da da aynı sorun var. Aslında bir birimidir, ağırlık değil.

Erstaunliche Gedächtnisleistungen." Was für Leistungen?

Ínanïlmaz hafïza gösterileri." Ne tür gösteriler?

Mr. Night, die Anlage soll auf volle Leistung hochgefahren werden.

Bay Night bu tesisin tam kapasite çalışmasını istiyorum.

Im Gegenzug erbringst du Leistungen.

Karşılığında bana hizmette bulunacaksın.

Die Glorifizierung der Leistungen Einzelner.

Kahramanlıklar övmek bireylerin bir yeteneğidir.

Tolle Leistung als Aufsichtsperson.

Çok güzel durmuşsunuz başlarında.

Welch eine Leistung 'Gel-Boy'.

Güzel kurtarış jöleli oğlan.

Befehl an die Sensorensektionen: Beams achtern richten. Volle Leistung, fortlaufender Betrieb.

Tüm sensör bölümlerinin ışınlarını arkaya yönlendirin, tam fonksiyonla, operasyona devam.