German-Turkish translations for Licht:

ışık, ışıklı · parlak · lamba · aydınlık · açık · mum · nur · göz · other translations

Licht ışık, ışıklı

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Computer, gedämpftes Licht.

Bilgisayar, düşük ışık.

Dr. Cahills Einblicke, rücken sie in ein neues Licht.

Dr. Cahill'in anlattıkları onlara yeni bir ışık tutabilir.

Click to see more example sentences
Licht parlak

Ich sehe ein helles Licht!

Parlak bir ışık görüyorum.

Ein helles Licht.

Parlak bir ışık.

Hast du dieses grelle Licht gesehen?

Çok parlak bir ışık gördün mü?

Click to see more example sentences
Licht lamba

Keine blinkenden Lichter, Nachbarn.

Yanıp sönmeyen lambalar, komşular!

Licht rechts, Schlüssel links.

Lamba sağda, anahtar solda.

Oben drauf war ein kleines Kojak-Licht.

Tepesinde küçük bir alarm lambası vardı.

Click to see more example sentences
Licht aydınlık

Licht und Dunkel.

Aydınlık ve karanlık.

Dunkelheit und Licht.

Karanlık ve aydınlık.

Das alles Leben und Licht verschlingt.

Tüm hayatı ve aydınlığı karartıyor.

Click to see more example sentences
Licht açık

Ja, das kleine rote Licht bedeutet, dass die Gegensprechanlage aktiv ist.

Evet, şu küçük kırmızı ışık interkomun açık olduğu anlamına geliyor.

Kann das Licht anbleiben?

Işık açık kalsa, olur mu?

Licht mum

Wir entzünden ein Licht für eure Bürden.

Yüreğinizde taşıdıklarınız için bir mum yakın.

Zünden wir ein Licht für Marylyn an?

Marylyn için bir mum yakalım mı?

Licht nur

Diese Lichter lerden Barla und die andere Diirfer erleuchten!

Bu nurlar Barla'yı ve bütün köyleri aydınlatsın İnşallah!

Licht göz

Ein leuchtendes Licht am Himmel.

Gökyüzünde göz kamaştıran bir ışık.