Lu

Senator! Das ist General Lu Soong, Oberkommandeur der Alliierten Truppen.

Senatör bu, bölüklerin en rütbeli komutanı General Lu Soong.

Gute Nacht, Lu.

İyi geceler, Lu.

Hat David Lu etwas angetan, in Chicago?

David Şikago'da Lu'ya bir şey mi yaptı?

Es ist von. .Dr. Lu Chen.

O ne? Bu. Dr Lu Chen'den.

Bitte, Lu, bitte

Lütfen Lu. Lütfen?

Lu, komm runter.

Lu, aşağıya gel.

Es ist schön hier, Lu.

Burası çok güzel Lu.

Dann sag die Wahrheit, Lu!

O zaman gerçeği söyle Lu.

"Little Latin Lupe Lu".

Little Latin Lupe Lu.

Wer ist denn dieser Lu?

Bu arada, kim bu Gou?