Luftkissenfahrzeuge

Eine Million Minen, aber die Luftkissenfahrzeuge gleiten darüber weg.

Bir milyon mayın tarlası, ve benim gemilerim tam üzerlerinde yüzüyor.