Mädchens

Wenn sich ein Mädchen wie eine Hexe anzieht, ist sie eine nuttige Hexe.

Eğer kız bir cadı gibi giyinmişse, o tam bir terbiyesiz cadıdır.

Denn ich weiß, dieses Mädchen liebt dich wie ihren Vater.

Çünkü biliyorum, bu kız seni bir baba gibi seviyor.

Ich habe auch ein kleines Mädchen.

Benim de küçük bir kızım var.

Wie ein kleines Mädchen?

Küçük bir kız gibi mi?

Wer sollte ein solch kleines Mädchen töten wollen?

Kim böyle küçük bir kızı öldürmek ister ki?

Aber sie ist kein kleines Mädchen mehr.

Ama artık küçük bir kız değil.

Gute Nacht, kleines Mädchen.

İyi geceler küçük kız.

Ein Student liebte ein Mädchen, ein Mädchen liebte einen Studenten.

Bir öğrenci bir kıza aşıktı, kız da öğrenciye aşıktı.

Aber ich werde ein Mädchen sein.

Ama ben bir kız olacağım.

Ich dachte, ich sei ein verzogenes, kleines, weißes Mädchen?

Küçük, şımarık beyaz bir kız olduğumu sanıyordum.