German-Turkish translations for Mönch:

keşiş · rahip · papaz · other translations

Mönch keşiş

Wir suchen einen Heiler für unseren verletzten Freund, christlicher Mönch.

Yaralı bir arkadaşımız için bir şifacı bulmalıyız, Hıristiyan keşiş.

Noch ist Zeit dazu, Mönch.

Hala zaman var, keşiş.

Haben Sie keinen Mönch gesehen?

Bir keşiş görmediniz mi?

Click to see more example sentences
Mönch rahip

Ein toter Mönch?

Ölü bir rahip?

Viele Hämmer und Nägel, umgeben von Mönchen und Vedeks.

Evet, rahipler ve Vedeklerce çevrilmiş bir sürü çekiç ve çivi.

Die Mönche haben Waffen?

Rahiplerin silahı var mı?

Click to see more example sentences
Mönch papaz

Bäume, Mönche, Maschinen.

Ağaçlar, papazlar, makineler.

Aber es ist egal, ob du ein Prediger bist, ein Priester oder eine Nonne, ein Rabbi oder ein buddhistischer Mönch.

Bir vaiz, bir papaz, bir rahibe, bir haham ya da budist, bir keşiş olman umurumda değil.

Besonders die Mönche.

Özellikle de papazlar.