German-Turkish translations for Major:

binbaşı · büyük · other translations

We also found translations for word majör in Turkish.

Major binbaşı

Colonel Jack O'Neill, Major Carter und Teal'c.

Albay Jack O'Neill, Binbaşı Carter ve Teal'c.

Wollten Sie mich sehen, Herr Major?

Beni mi görmek istediniz binbaşı?

Botschafter, Major Carter.

Büyükelçi, Binbaşı Carter.

Click to see more example sentences
Major büyük

Major Kibbee hat sie hingeflogen, um einem großen Zuckerraub nachzugehen.

Büyük bir şeker hırsızlığını incelemek üzere Binbaşı Kibbee ile oraya uçtular.

Major Crimes Unit.

Büyük Suçlar Birimi.