German-Turkish translations for Marschall:

Mareşal · other translations

Marschall Mareşal

Marschall Alexander und seinen Stabschef. Vielleicht Tedder. Eher ein intimer Kreis.

Mareşal Alexander ve kurmay başkanı ve belki bir de Tedder çok kalabalık olmasın.

Herr Hitler bedroht halb Europa, Marschall Stalin die andere Hälfte.

Herr Hitler Avrupa'nın yarısını tehdit ediyor. Mareşal Stalin ise diğer yarısını.

Marschall Nevsky lässt Sie grüßen.

Mareşal Nevsky selamlarını gönderiyor.

Click to see more example sentences