German-Turkish translations for Mechanismus:

mekanizma · düzenek · other translations

Mechanismus mekanizma

Eine Kontrolleinheit, aber kein Mechanismus.

Kontrol ünitesi var ama mekanizması yok.

Der Aufnahme-Mechanismus ist unabhängig.

Kaset mekanizmasının hepsini içeriyor.

Ich denke, wir sollten eine Art Kontroll-Mechanismus installieren.

Bence ona bir yönetim mekanizması yüklemeliyiz. Ne?

Click to see more example sentences
Mechanismus düzenek

Sie erinnern mich sehr an den Mechanismus von Antikythera.

Bana çok fazla Antikythera Düzeneği'ni hatırlatıyor bunlar.