German-Turkish translations for Mehrheit:

çoğunluk · other translations

Mehrheit çoğunluk

Leider brauchen Sie eine Mehrheit.

Ne yazık ki, çoğunluğa ihtiyacınız var.

Mehrheit. Komm jetzt.

Çoğunluk. hadi gidelim.

Kardinal Borgia hat die benötigte Mehrheit gekauft.

Kardinal Borgia yeterli oy çoğunluğunu satın aldı.

Click to see more example sentences