German-Turkish translations for Methode:

yöntem · metot · yol · other translations

Methode yöntem

Diese Methode erfordert ein kleines Opfer.

Bu yöntem küçük bir fedakarlık gerektiriyor.

Eine andere Methode?

Başka yöntem mi?

Es gibt da eine neue Methode, Kardinal, entwickelt von den Florentiner Bankiers.

Yeni bir yöntem var Kardinal Hazretleri. Floransalı bankacılar tarafından tasarlandı.

Click to see more example sentences
Methode metot

Grobe, aber effektive Methoden.

Kaba bir metot, ancak etkili.

Ich denke an die Melbourner Methode.

Belki de Melbourne metodunu kullanırız.

Seine Methoden sind mir schleierhaft.

Metotları bana anlaşıImaz geliyor.

Methode yol

Es gibt bessere Methoden, ihn fertigzumachen.

Onu altetmenin daha iyi yolları var.

Die Talaxianer kennen eine Methode zur Gewinnung geothermischer Energie.

Talaksiyanlar, bir sürü jeotermal enerji üretebilecek bir yol bulmuşlar.

Es gibt nur eine Methode.

Bunu yapmanın tek bir yolu var,