German-Turkish translations for Mine:

maden · mayın · maden ocağı · other translations

Mine mayın

Manchmal ist noch eine Mine darunter.

Bazen altında başka bir mayın daha olur.

Eine Million Minen, aber die Luftkissenfahrzeuge gleiten darüber weg.

Bir milyon mayın tarlası, ve benim gemilerim tam üzerlerinde yüzüyor.

Ist das eine Mine?

Bir mayın o?

Mit dem Armlosen Minen suchen.

Kolsuz çocukla mayın topluyorlar.