German-Turkish translations for Ministerin:

bakan · other translations

Ministerin bakan

Vielleicht können Sie demnächst Ministerin Ahkna bei ihren Narrheiten assistieren.

Belki de bir sonraki sefere sizler Bakan Ahkna'ya budalalıklarında yardımcı olabilirsiniz.

Und nächstes Halloween trägst du das und gehst als lesbische Ministerin.

Ve sonraki Cadılar Bayramı'na bunu giyip, lezbiyen bakan olarak gidebilirsin.

Ministerin Pierson, Mr. Palmer.

Bakan Pierson, Bay Palmer.

Click to see more example sentences