German-Turkish translations for Mitarbeiter:

çalışan · iş arkadaşı · çalışma arkadaşı · other translations

Mitarbeiter çalışan

Diese Menschen sind meine Mitarbeiter, meine Verantwortung.

Bu insanlar benim çalışanlarım. Hepsi benim sorumluluğumda.

Andy verlegt Mitarbeiter in abgeschirmte Bereiche.

Andy çalışanları korunaklı alanlara sevk ediyor.

Alle Mitarbeiter in die Sicherheitszonen.

Tüm çalışanlar güvenli bölgelere ilerlesin.

Click to see more example sentences
Mitarbeiter iş arkadaşı

Natürlich, das war der Lieblings-Mitarbeiter meines Vaters.

Tabii ki. O babamın en sevdiği arkadaşıydı.

Mein Mitarbeiter Borakove hat es entziffert.

İş arkadaşım Borakove'a kodu çözdürdüm.

Mitarbeiter çalışma arkadaşı

Ihre früheren Mitarbeiter, die Chaoszwillinge.

Eski çalışma arkadaşların, sakat bırakıcı ikizler.