German-Turkish translations for Mitglied:

üye · other translations

Mitglied üye

Nein, ein hochrangiges Mitglied Ihres eigenen Stabes.

Hayır, sizin çalışanlarınızın yüksek rütbeli bir üyesi.

Ein Mitglied einer paramilitärischen Eliteorganisation.

Seçkin bir paramiliter organizasyonun üyesi.

Mr. Vize Präsident, als Verteidigungsminister, bin ich das ranghöchste Mitglied dieses Komitees.

Sayın Başkan Yardımcısı, Savunma Bakanı olarak, bu komitenin en yüksek rütbeli üyesi benim.

Click to see more example sentences