Molekularstruktur

Die Molekularstruktur eines Infektionserregers ähnelt Rückenmarkszellen.

Enfeksiyonun etken moleküler yapısı omuriliğin yapısını andırır.

Die Molekularstruktur dieses Glases wurde irgendwie verändert.

Bir şekilde bu bardağın molekül yapısı değişmiş.

Die Molekularstruktur ist fast identisch mit Tetrahydrocannabinol.

Molekül yapısı neredeyse tetrahedral klorin ile aynıdır.

Die Molekularstruktur des Glases wurde verändert.

Nükleosentez. Bardağın yapısı atomik düzeyde değişmiş.

Die Molekularstruktur wurde patentiert.

Molekül yapısının patenti alınmış.

Dieses Material besteht aus synthetischen Polymeren und die Molekularstruktur weist auf eine Replikationstechnologie hin.

Bu materyal sentetik polimerden oluşuyor, ve moleküler yapısı, sentezleyici teknolojisi gerektiriyor.