Moonraker

Hier wird der Moonraker gebaut?

Moonraker burada yapıldı?

Was geschieht hier außer dem Moonraker und dem Astronautenprogramm?

Burada Moonraker ve astronot programı dışında neler yapılıyor?