German-Turkish translations for Nachtfalter:

güve · other translations

Nachtfalter güve

In seinem blauen Garten schwirrten Männer und Frauen wie Nachtfalter zwischen Geflüster und Gelächter und den Sternen umher.

Mavi bahçelerine, erkekler ve kızlar güve gibi gelip gidiyordu fısıltılar, kahkahalar ve yıldızların arasında.