German-Turkish translations for Neid:

kıskançlık · haset · other translations

Neid kıskançlık

Neid kann ein großartiger Motivator sein.

Kıskançlık en güçlü motivasyon kaynağı olabilir.

Nein, wenn es etwas gibt, dann ist ist das Neid.

Hayır, eğer ki bir şey varsa, o şey kıskançlık.

Der Neid ist hässlich und unförmig.

Kıskançlık çok çirkin ve kötüdür.

Click to see more example sentences
Neid haset

Neid ist eine Todsünde.

Haset ölümcül bir günahtır.

Neid ist eine Todsünde, Mary!

Haset ciddi bir günahtır, Mary!

Denk dran, Patrick, es gibt nichts unattraktiveres als Neid.

Patrick, unutma hasetten daha itici hiçbir şey yoktur.