Neurale

Bionetische Implantate? Neurale Transceiver?

Bionetic implantlar sinirsel vericiler?

Sevens neurale Muster destabilisieren sich.

Seven'ın nöro şablonları kararsızlaşıyor.

Ich sah nie derartige neurale Aktivität in den Gelpacks.

Sinirsel jel paketlerinde asla bu şekilde bir faaliyet görmemiştim.

Neurale Verbindung bestätigt, Sir.

Nöral temas onaylandı, efendim.

Ihre neurale Aktivität unterstützt Colonel Sheppard's Hypothese, Rodney.

Sinirsel hareketliliği Yarbay Sheppard'ın hipotezini destekliyor, Rodney.

Ich rekonstruierte das neurale Netz und ersetzte Speichereinheiten.

Data'nın sinir ağını tekrar yaptım ve bu hafıza çiplerini yeniledim.

Aktivieren Sie das neurale Induktionsfeld.

Nöral indüksiyon alanını etkinleştir.

Neurale Outputs zur Station durchschalten.

Sinirsel çıktılarını o istasyona yama.

Eine neurale Verbindung ist zu riskant.

Direkt sinirsel bir bağlantı çok tehlikeli.