Neuverhandlung

Ich beantrage eine Neuverhandlung. In der Jury ist nicht ein Homosexueller!

Bu mahkemenin görevsiz kılınmasını talep ediyorum.Jüride tek bir homoseksüel bile yok!