Nicola

Thomas Edison, Nicola Tesla und M.C. Escher.

Thomas Edison, Nicola Tesla ve M.C. Eschner.

Nicola, hast du den Schlüssel?

Nicola, anahtarları aldın mı? Evet.

Valerie, das ist Nicola Karlsen.

Valerie, bu Nicola Karlsen.

Noch einen schönen Tag, Nicola.

İyi günler dilerim, Nicola.

Leutnant Nicola Ribiero.

Teğmen Nicholas Ribeiro.

Das ist Peppe und das Nicola.

Bu Peppe, bu da Nicola.

Nicola ist die ältere Schwester.

Nicola büyük olan kardeş.

Danke. Nicola, nur eine Frage.

Nicola, sadece bir kelime.

Muss Nicola aussagen?

Tanıklık edecek?

Thomas, du suchst nach physikalischen Lösungen, Nicola nach sprachlichen Lösungen.

Thomas, sen fiziksel çözümleri araştır. Nicola, dilsel çözümleri.