German-Turkish translations for Nische:

girinti · other translations

Nische girinti

Und diese kleine würfelförmige Box in der Nische.

Ve şu duvardaki girintide duran küp şelindeki kutuyu.