German-Turkish translations for Notiz:

not · other translations

Notiz not

Eine einfache Notiz könnte ihn nachts rauslocken.

Basit bir not onu kandırıp geceleri dışarı çıkarabilir.

Ein paar Notizen.

Sadece birkaç not.

Miss Sagorsky, laut Richter Varicks Notizen, sind Sie im Blatt's Kaufhaus angestellt?

Bayan Sagorksy, Yargıç Varick'in notlarına göre Blatt alışveriş merkezinde çalışıyormuşsunuz.

Click to see more example sentences