German-Turkish translations for Nummer:

numara · sayı · other translations

Nummer numara

Nummer Drei, ist ihre Abteilung bereit, Kronsteens Weisungen auszuführen?

Üç Numara, bölümün Kronsteen'in emirlerini almaya hazır mı?

Ich denke, Nummer drei. Oberer Reihe.

Sanırım üst satırdaki üç numarayı.

Nummer neun muss nach links.

Dokuz numara sol tarafa gidecek.

Click to see more example sentences
Nummer sayı

Sehr wichtige Nummer.

Çok önemli sayılar.

Aber wir fanden ta da noch eine Nummer.

Fakat bir şey bulduk. Başka bir sayı.

Namen keine Nummern.

İsimler sayılar değil.

Click to see more example sentences