German-Turkish translations for Nutzen:

kullanmak · faydalanmak, fayda · avantaj · yarmak, yarar · other translations

Nutzen kullanmak

Wir nutzen unsere Gewerkschaftskontakte, Paps.

Sendikanın içindeki bağlantılarımızı kullanırız baba.

Manche Kulturen nutzen Tierorgane für Medizin und Aphrodisiaka.

Bazı kültürler ilaç ve afrodizyak üretmek için hayvan organları kullanırlar.

Das sind Waffenhändler und sie nutzen das Weisenhaus als Schutz.

Bunlar silah kaçakçısı, ve yetimhaneyi paravan olarak kullanıyorlar.

Click to see more example sentences
Nutzen faydalanmak, fayda

Wird dieses Mädchen uns auf diesem Flugzeug von Nutzen sein?

Bu kızın bu uçakta bize herhangi bir faydası olacak mı?

Aber es nutzte ihnen nichts.

Ama bir faydası olmadı.

Mangel, Nutzen und Wert.

Enderlik, fayda ve değer.

Click to see more example sentences
Nutzen avantaj

Dann nutze das zu deinem Vorteil!

O zaman bunu avantaja çevir!

Nutzen yarmak, yarar

Da drinnen nutze ich niemandem.

Orada kimseye yararım yok.