O'Brien

Sind Sie bereit, Mr O'Brien?

Hazır mısınız bay O'Brien?

Mr O'Brien, Umgehen Sie nach diesen Angaben den sekundären Plasmainduktor.

Bay O'Brien ikincil plazma indükleyicileri atlamak için bu ayarları kullanın.

Miles O'Brien, sind Sie ein Krimineller?

Miles O'Brien, sen bir suçlumusun?" demedi.

Wir sind bereit, Mr O'Brien.

Biz hazırız Bay O'Brien.

Und das ist unser Erster Offizier, Major Kira, und Chefingenieur O'Brien.

Ve bu birinci subayımız, Binbaşı Kira, ve baş mühendisimiz O'Brien.

Wenn Sie etwas beunruhigt, Odo, sagen Sie's Mr O'Brien.

Eğer bir şey seni rahatsız ediyorsa, Odo, Bay O'Brien'a söyle.

Shoulders O'Brien, Kitty Baxter.

Omuzcu O'Brien, Kitty Baxter.

Danke, Mr. O'Brien.

Sağolun, Bay O'Brien.

Dann starten Sie uns, Mr O'Brien.

O zaman götür bizi buradan, Mr O'Brien.

O'Brien, würden Sie uns bitte alleinlassen?

O'Brien, lütfen bizi yalnız bırakır mısın?