Olson

Miss Olson möchte Sie sprechen.

Bayan Olson sizi görmek istiyor.

Eifersucht ist ein starkes Motiv, Mrs. Olson.

Kıskançlık güçlü bir suç sebebidir, Bayan Olson.

Andy Hayes, Peggy Olson.

Andy Hayes, Peggy Olson.

Peggy Olson, bitte.

Peggy Olson, lütfen.

Kommt schon, Don, Pete, Crane, Jimmy Olson!

Hadi, Don, Pete, Crane, Jimmy Olsen!

Sind Sie Peggy Olson?

Peggy Olson siz misiniz?

Morgen, Mr. Olson.

Günaydın, Bay Olson.

Bis morgen, Mrs. Olson.

Sabah görüşürüz Bayan Olson.

Haben Sie eine Freundin, Mr. Olson?

Kız arkadaşınız var mı, Bay. Olson?

Jimmy Olson wurde erschossen.

Jimmy Olson vurularak öldürülmüş.