German-Turkish translations for Oma:

büyükanne · nine · other translations

Oma büyükanne

Meine Oma und meine Freundin wurden von meinem besten Freund getötet.

Büyükannem ve kız arkadaşım en iyi arkadaşım tarafından öldürüldü.

Und deine Tabby sieht wie Oma Lil aus.

Ve senin kedin de büyükanne Lil gibi görünüyor.

Du wirst auf jeden Fall eine tolle Oma, Victoria.

Her türlü, harika bir büyükanne olacaksın, Victoria.

Click to see more example sentences
Oma nine

Aber das ist unsere letzte Chance, Omas Bäckerei und unser Baumhaus zu retten.

Ama bu, ninenin pastanesini ve ağaç evimizi kurtarmak için son şansımız.

Aber ich möchte dir etwas sagen, Oma.

Ama bir şey söylemek istiyorum nine.

Nett, dich kennenzulernen, Oma Rachel.

Tanıştığımıza sevindim Rachel nine.

Click to see more example sentences