Omar

Omar, dein arabisch ist so schlecht!

Ömer, Arapcan ne kadar kötü!

Omar Sadiki hab ich erfunden.

Omar Sadiki'yi ben icat ettim.

Omar wird dein Sponsor.

Omar senin destekçin olacak.

Ich muss mit Omar sprechen.

Omar ile konuşmalıyım. Omar.

Weil Omar morgen wiederkommen kann.

Çünkü Omar yarın da gelebilir.

Ich empfange Waffensignaturen, von der Föderation und den B'omar.

Silah izleri tespit ediyorum Federasyon ve B'omar.

Ich bin von dir enttäuscht, Omar.

Beni hayal kırıklığına uğrattın Omar.

Das ist Omar?

Omar bu mu?

Omar Sharif möchte Sie kennen lernen.

Ömer Şerif seninle tanışmak istiyor.

Omar Sadiki. Wen sonst.

Omar Sadiki, kim olacak?