German-Turkish translations for Opfer:

kurban · feda · fedakârlık · mağdur · özveri · other translations

Opfer kurban

Acht Opfer, acht Kürbislaternen jede steht für eine verlorene Seele.

Sekiz kurban ve her biri kayıp bir ruhu simgeleyen sekiz balkabağı lambası.

Dann werden wir Sie opfern!

O zaman seni kurban edelim!

Aber ich bin kein Opfer.

Ancak ben kurban değilim.

Click to see more example sentences
Opfer feda

Aber dieses BedürFnis werde ich für dich opfern.

Ama bu ihtiyaçları senin için feda edebilirim.

Wie viele Brüder und Schwestern willst du opfern für einen toten Sohn?

Kaç kızkardeş ve erkek kardeş feda edilecek ölü bir oğul için?

Was wirst du jetzt für mich opfern?

Sen benim için ne feda edeceksin?

Click to see more example sentences
Opfer fedakârlık

Dieses spezielle Opfer ist eine Geste, ein Symbol meiner Hingabe.

Bu çok özel bir fedakârlık Bir jest. Bu benim sözümün bir göstergesi.

Aber alle großen Schlachten erfordern Opfer.

Ama tüm büyük mücadeleler, fedakârlık gerektirir.

Ein notwendiges Opfer.

Gerekli bir fedakârlık.

Click to see more example sentences
Opfer mağdur

Ich bin genauso ein Opfer!

Ben de senin kadar mağdur oldum!

Lebensgefährliche säumige Zahler oder Opfer der Krise?

Onlara üçkağıtçı demeliyiz yoksa kriz mağdurları mı?

Ich bin kein Opfer, Melissa.

Ben mağdur değilim Melissa.

Click to see more example sentences
Opfer özveri

Er erfordert das grosstmogIiche Opfer.

Çok büyük bir özveri gerektiriyor.