Osip

Osip und Tony Chessani, sie bekommen Casperes Anteile?

Osip ve Tony Chessani, Caspere'in payını alıyorlar?

Ich bin Osip Kruschkow.

Evet. Ben Osip Krischkov.

Aber, Osip, das ist ein Buy-in.

Ama Osip, satın alma aşamasındayız.

Osip, nimm einen Sekt.

Osip, bir şampanya alsana.

Arbeitet mit einem Russen namens Osip Agranov zusammen, und Jacob McCandless von Catalast.

Osip Agranov adındaki bir Rus'la çalışıyor ve Catalast'tan Jacob McCandless'la.