Pérez

Ganz oben José Ortega y Gasset. Marañón und Pérez de Ayala.

İlk olarak Ortega y Gasset Gregorio Maranon ve Perez de Ayala.

Pérez Companc, Bulgheroni-Bridas,

Pérez Companc, Bulgheroni-Bridas,

Pecom, Pérez Companc,

Pérez Companc'ın Pecom'u,

Sind Sie Incarnación Pérez?

Siz Encarnatión Perez misiniz?