German-Turkish translations for Papi:

baba · other translations

Papi baba

Entschuldige, Papi, aber der Plan ist so kompliziert.

Üzgünüm baba, ama bu gerçekten çok karışık bir plan!

Bitte, Papi, Sir, bitte!

Lütfen baba, efendim. Lütfen?

Sind Sie der neue Papi?

Siz yeni baba mısınız?

Click to see more example sentences