Partner Meeting

Morgen findet ein Partner-Meeting bezüglich Kalifornien statt.

California ile ilgili yarın ortaklar toplantısı olduğunu söyledi.

Nein. Das ist ein Partner-Meeting.

Bu bir ortaklar toplantısı.

Ist das ein Partner-Meeting?

Ortaklar toplantısı bu?