German-Turkish translations for Personal:

personel · çalışanlar · other translations

Personal çalışanlar

Volles forensisches Audit über unsere Operationen und Personal.

Operasyonlarımız ve çalışanlar için tam bir denetleme.

Travis' Aufenthaltsort, seine Ziele, sein Personal.

Travis'in yeri, amaçları ve onun için çalışanlar?