German-Turkish translations for Pflanze:

bitkiler, bitki · çiçek · other translations

Pflanze bitkiler, bitki

Ich habe noch nie eine Insekten fressende Pflanze gesehen.

Daha önce böcek yiyen bitki görmemiştim hiç. Adı ne?

Eine tote Pflanze.

Ölü bir bitki.

Halb Mensch, halb Pflanze.

Yarı adam, yarı bitki.

Click to see more example sentences
Pflanze çiçek

Mohn ist eine sehr robuste Pflanze.

Afyon çok kuvvetli bir çiçek.

Du sagst doch auch "Pflanze" dazu!

Sen de çiçek diyorsun işte!

Vielen Dank für die Pflanze.

Çiçek için çok teşekkürler.

Click to see more example sentences