German-Turkish translations for Pflichten:

görev · sorumluluk · yükümlülük · other translations

Pflichten görev

Wann trumpft Pflicht Loyalität?

Görev ne zaman bağlılığı yener?

Es ist meine heilige Pflicht.

Bu benim kutsal görevim.

Es ist meine Pflicht als Vater meiner Tochter den Unterschied beizubringen.

Bir baba olarak benim görevim kızıma aradaki farkı öğretmek.

Click to see more example sentences
Pflichten sorumluluk

Keine Regeln, keine Pflichten

Kural da yok, sorumluluk da

Familie, Pflicht, Ehre

Aile, sorumluluk, şeref

Damit wären San Moniques Pflichten gegenüber den Inselnachbarn klar.

Böylece San Monique'in komşu adalara olan sorumluluğu açıktır.

Pflichten yükümlülük

Gesetzliche Pflichten. Finanzielle Pflichten.

Yasal yükümlülükler, maddi yükümlülükler.

Aber Timicin hat zu Hause Pflichten.

Ama Timicin'in burada yükümlülükleri var.