German-Turkish translations for Phantasie:

hayal · hayal gücü · güç · fantezi · fantazi · other translations

Phantasie hayal

Vielleicht, aber gerade jetzt brauche ich keine Phantasie.

Belki de öyle, fakat şu anda hayal gücüne ihtiyacım yok.

Aber ein wenig Phantasie.

Ama biraz hayal gücü.

Du hast keine Phantasie!

Sende hiç hayal gücü yok.

Click to see more example sentences
Phantasie hayal gücü

Aber ein wenig Phantasie.

Ama biraz hayal gücü.

Du hast eine blühende Phantasie.

Oldukça iyi bir hayal gücün var.

Du hast keine Phantasie!

Sende hiç hayal gücü yok.

Click to see more example sentences
Phantasie güç

Aber ein wenig Phantasie.

Ama biraz hayal gücü.

Du hast eine blühende Phantasie.

Oldukça iyi bir hayal gücün var.

Du hast keine Phantasie!

Sende hiç hayal gücü yok.

Click to see more example sentences
Phantasie fantezi

Nein, ist eine Phantasie.

Hayır, sadece bir fantezi.

Das ist Phantasie.

Bu bir fantezi.

Das ist alles bloß harmlose Phantasie.

Bu sadece küçük zararsız bir fantezi.

Click to see more example sentences
Phantasie fantazi

Ja und verwandelt sie in einen abgefuckten Phantasie-Scheiß.

Evet, ve bunu giderek lanet bir fantazi haline dönüştürüyor.