German-Turkish translations for Phantasie:

hayal · hayal gücü · güç · fantezi · fantazi · other translations

Phantasie hayal gücü

Aber ein wenig Phantasie.

Ama biraz hayal gücü.

Du hast eine blühende Phantasie.

Oldukça iyi bir hayal gücün var.

Du hast keine Phantasie!

Sende hiç hayal gücü yok.

Übrigens, dein Onkel hat mir erzählt, dass du eine tolle Phantasie hast.

Bu arada, amcan bana harika bir hayal gücün olduğunu söyledi.

Mr. Trask scheint eine lebhafte Phantasie zu haben.

Bay Trask'ın parlak bir hayal gücü var sanırım.

Pantomimen tun es mit Phantasie" Das ist süß.

Pandomim hayal gücü ile yapılır." Çok şirin.