German-Turkish translations for Phase:

aşama · evre · dönem · dördün · faz · safha · other translations

Phase aşama

Erste Phase: vollendet. Kapiert, Tanken.

Yakıt ikmali ilk aşama tamamlandı.

Sektor vier, Phase eins begonnen.

Sektör Dört, birinci aşama faal.

Phase zwei komplett.

Aşama iki tamamlandı.

Click to see more example sentences
Phase evre

Ich wiederhole, Phase Eins.

Tekrar ediyorum, birinci evre.

Phase Eins abgeschlossen.

Birinci evre tamamlandı.

Phase vier, vonrvärts!

Dördüncü evre, yürüyün!

Click to see more example sentences
Phase dönem

Nach Delphines Verhaftung hatte ich eine düstere Phase.

Delphine'in tutuklanmasından sonra kasvetli bir döneme girdim.

Sie macht eine schwierige Phase durch.

Oldukça zor bir dönemden geçiyor.

Juan Antonio durchlebte eine sehr kreative Phase in seiner Malerei.

Juan Antonio, resimleriyle çok yaratıcı bir döneme giriyordu.

Click to see more example sentences
Phase dördün

Phase vier, Depression.

Dördüncü aşama, depresyon.

Phase vier, vonrvärts!

Dördüncü evre, yürüyün!

Phase faz

Die Phasen-Übergangsspulen auch.

Faz-değişim sargıları da.

Phase safha

Ich kenne diese Phase, okay?

Bu safhayı biliyorum, tamam mı?