Pistolen

Kann ich eine Pistole bekommen?

Ben de bir silah alabilir miyim?

Ich habe noch nie eine Pistole abgefeuert.

Daha önce hiç bir silahla ateş etmedim.

Eine neue Brücke, Schlafmittel, Pistole?

Başka bir köprü? Valium? Bir silah?

Wenigstens bekomme ich eine gute Pistole.

En azından iyi bir silahım oldu.

Ich habe zwei Pistolen.

Bende iki silah var.

Haben Sie eine Pistole?

Silahın var mı? Var.

Diese Leute haben keine Pistolen.

Bu insanların tabancası yok.

Woher kommt diese Pistole?

O tabanca nereden çıktı?

Ich habe hier eine Pistole.

Burda bir silah buldum.

Ich habe keine Pistole.

Benim silahım yok ki.