Pistolero

Kay, wir wollen nur Marthy und den Pistolero, den er angeheuert hat!

Kay, Biz sadece Marthy'i istiyoruz ve bu silahlı adamı o kiraladı.