German-Turkish translations for Plan:

plan · fikir · harita · tasarı · other translations

We also found translations for word plan in Turkish.

Plan plan

Aber Sie haben einen Plan, oder?

Ama bir planın var, değil mi?

Plan A, Plan B

Plan A, Plan B.

Wir hatten einen tollen Plan!

Gerçekten iyi bir planımız vardı.

Click to see more example sentences
Plan fikir

Denselben wie Plan A. Haben Sie eine bessere Idee?

A planıyla aynı. Daha iyi bir fikrin var mı?

Ich habe nicht nur eine Idee, sondern auch einen Plan!

Sadece bir fikir değil aynı zamanda bir planım da var!

Guter Plan, Eggsy.

İyi fikir, Eggsy.

Click to see more example sentences
Plan harita

Sieht nach einem alten U-Bahn-Plan aus.

Eski bir metro haritasına benziyor.

Ich zeichne dir einen Plan.

Sana bir harita çizeceğim.

Plan tasarı

Der Master ist teil eines größeren Plans.

Usta çok daha büyük bir tasarının parçası.