German-Turkish translations for Platz:

yer · meydanlar, meydan · OD, oda · koltuk · alan · boşluk · sıra · uzay · mekan · other translations

Platz yer

Auf Paradeen ist nichts übrig außer Sarahs Vater und ein Platz für die Kinder.

Paradeen'de bir şey kalmadı Sarah'nın babası ve çocuklar için bir yer dışında.

Wir haben Platz genug für alle.

Herkes için yeterince yer var.

Es ist immer Platz für Plato und Aristoteles.

Eflatun ve Aristo için her zaman bir yer vardır.

Click to see more example sentences
Platz meydanlar, meydan

Nur heute, nur heute Nachmittag, prasentiert die Lustlge Kompanie ihre Vorstellung hier auf dem Platz.

Sadece bugün, bu öğleden sonra eğlenceli gösterimizi size sunacağız, burada, bu meydanda.

Nach einer vierfünftel Wiedervereinigung, an einem Tittenbuffet. Auf dem Tian-anmen Platz.

Tiananmen Meydanı'ndaki bir striptiz kulübündeki bir anma toplantısının beşte dördüne benziyor.

An Verkehrsknotenpunkten wurden Panzer aufgestellt und die Panzerverbände auf dem Tiananmen-Platz verstärkt.

Tanklar önemli kavşaklara yerleştirildi ve daha çok tank Tiananmen Meydanı'na yöneldi.

Click to see more example sentences
Platz OD, oda

O'Hara, finden Sie einen netten Platz für sie im Konferenzraum.

O'Hara, konferans odasında onun için iyi bir yer bul.

Wir brauchen mehr Platz im Konferenzraum.

Daha fazla konferans odasına ihtiyacımız var.

Es gibt Platz für dich hier, wenn du ihn willst.

Eğer istersen, burada senin için bir oda var.

Click to see more example sentences
Platz koltuk

Warum, gibt es Platz-Bullen?

Neden, koltuk polisleri mi var?

Nehmen Sie Platz im tiefsten, luxuriöseste Ledersessel der Welt.

Dünyanın en konforlu deri koltuğuna oturun lütfen.

Dieser Platz ist für Freunde immer geöffnet.

Bu koltuk, şey, her zaman dostlar için açıktır.

Click to see more example sentences
Platz alan

Es kommen neue Leute, und wir brauchen den Platz.

Yeni insanlar geliyor, bu alana ihtiyacımız var.

Soeben betritt der Parteigenosse Albert Forster diesen Platz.

Parti yoldaşı AIbert Forster şu anda alana teşrif etmişlerdir.

Der Krüppel-Platz gehört jetzt dir.

"Sakat alanı artık senindir.

Click to see more example sentences
Platz boşluk

Es gibt einen freien Platz und ich will ihn haben.

Bir boşluk var ve ben de orayı istiyorum.

Drei Meter Platz an Backbord. Anderthalb Meter an Steuerbord.

İskele tarafında üç metre boşluk var sancak tarafında bir buçuk metre.

Wir haben hier noch Platz.

Burada hala bir boşluk var.

Click to see more example sentences
Platz sıra

Du und ich, erster und zweiter Platz im Finale.

Sen ve ben, final masasında birinci ve ikinci sıra.

Das ist kein gewöhnlicher Platz.

Burası sıradan bir yer değil.

Marc Marquez jetzt auf Platz zwei.

Marc Marquez şimdi ikinci sırada.

Platz uzay

Weil sie einen Platz im Raumschiff für dich freihalten?

Çünkü uzay gemisinde senin için özel bir yer mi ayırıyorlar?

Nein, platz doodie.

Hayır, uzay boku.

Platz mekan

Es gibt einen Platz außerhalb der Stadt.

Şehrin hemen dışında bir mekan var.

Das ist ein privater Platz, Harv'.

Burası özel bir mekan, Harvey.