German-Turkish translations for Prinzen:

prens · other translations

Prinzen prens

Wir alle beten für Prinz Joffreys vollständige Genesung.

Hepimiz Prens Joffrey'nin sağlığına kavuşması için dua ediyoruz.

Der Prinz möchte dich sehen.

Prens seni görmek istiyor

Prinz Edward und die Lady Elizabeth!

Prens Edward ve Leydi Elizabeth.

Click to see more example sentences