German-Turkish translations for Propaganda:

propaganda · other translations

We also found translations for word propaganda in Turkish.

Propaganda propaganda

Das ist Propaganda, kein Journalismus.

Bu gazetecilik değil. Bu propaganda.

Alles kommunistische Propaganda.

Hepsi komünist propaganda.

Das ist Propaganda.

Bu bir propaganda.

Click to see more example sentences