German-Turkish translations for Provokation:

kışkırtma · other translations

Provokation kışkırtma

Das muss eine Provokation sein.

Bu bir tür kışkırtma olmalı.