Quanten

Wie berechnet ein Quanten-Computer große Zahlen?

Bir kuantum bilgisayarı büyük sayıları nasıl ayırır?

Und ohne die Quanten zellulären Gleichungen, die Will von Kopffüßern abgeleitet hat,

Hücresel kuantum hesaplamaları olmadan Will bunu kafadan bacaklılardan elde etti

Wenn wir die Quanten-Sensor-Daten für die Aufprallstellen bekämen, könnten wir unseren Fund belegen.

Eğer bu üç noktadan kuantum sensör okumaları alabilirsek bulgularımızı belgeleyebiliriz.

Quanten-Technik. Ich habe ihn vom M.I.T rekrutiert.

Kuantum mühendisiydi, M.I.T.'deyken onu işe aldım.

Der wird im Quanten-PC dekomprimiert.

Kod kuantum bilgisayarı ile derlendi.

Erinnern Sie sich an Arturis und seinen Quanten-Slipstream-Antrieb?

Arturis ve kuantum hava akımı sürücüsünü hatırladın mı?

Das ist nur etwas Quanten Physik.

Evet, bu sadece kuantum mekaniği.

Schau auf die Betafunktion der Quanten-Chromodynamik.

Kuantum kromodinamiğinin beta fonksiyonuna bak.

Eine Quanten-Implosion in Amargosa.

Amargosa'da kuvantum patlaması.