German-Turkish translations for Quelle:

kaynak · pınar · other translations

Quelle kaynak

Empfange eine ungewöhnliche Anzeige. Eine Neutrinoemission ohne erkennbare Quelle.

Kaptan, sıradışı bir okuma alıyorum, görünmeyen bir kaynaktan gelen nötrino salımı.

Eine heilige Quelle heilenden Goldes.

Kutsal ve şifalı altının kaynağı.

Eine neue Quelle der Macht?!

Yeni bir güç kaynağı mı?

Click to see more example sentences
Quelle pınar

Die Quelle Gottes versiegt nie.

Tanrının pınarı hiç bir zaman kurumaz.

Die Quelle Britanniens!

Britanya Pınarı. Evet.